Szántó & Mikó Építészek Kft.

Külkereskedelmi Főiskola - Budapest, XVI. Dióssy L. u.

A nagyszabású rekonstrukció egy ötven évvel azelőtt igényesen megtervezett, de műemlékké nem nyilvánított épületegyüttes értékőrző szemlélettel megvalósított korszerűsítése. A három különálló épületből álló együttest 1952-ben építették Wagner László és Fodor László építészek tervei szerint, Rákóczi Katonai Középiskola néven. A három épülettömeg szimmetrikus kompozíciót alkot, mely már méreteinél fogva is monumentális. Ez a nagyméretű és igen merev kompozíció eleve lehetetlenné tette, hogy a felújítás során az eredetinél „oldottabb” eszközöket alkalmazzunk, ezért az épület szocreál stílusát kordokumentumként értelmezve az eredeti értékek megőrzését és felújítását terveztük, aprólékosan kiválogatva és elbontva a később beépítetteket.
A felújítás tehát az eredeti állapotot mutatja, de a ma rendelkezésre álló anyagok révén időtállóbb kivitelben. A részleteknek az eredetinél gondosabb tervezése és kivitelezése révén hitünk szerint az épület ma igényesebb, mint valaha is volt. Az épületegyüttes forgalmi rendszerének sajátossága, hogy csak a központi épület rendelkezik bejárattal az utca felől. A szárnyépületek fő- és mellékbejáratai a park felé nyilnak, az eredeti funkció megkövetelte zártságot, befelé fordulást kifejezve. Emellett az épületek nem voltak összekötve, jelezve az erős hierarchizáltságot, mely a katonai iskolát jellemezhette. A két új híd, mely az I. emelet magasságában lánccá fűzi a három épületet, valamint az ezzel összefüggésben a központi épület I. emeletén kialakított új zsibongótér megváltoztatta az eredeti térstruktúrát, és a meglévő elemeknek is új értelmet adott. Az eredetileg egyszintes aulateret kétszintes oszloprend alkalmazásával emeltük meg, a régi kupolát egy szinttel magasabban újraépítve. A központi épület oszloprendes csarnoka elhelyezkedésénél és méreteinél fogva is immár a legrangosabb térként fogja egységbe a főlépcsők térsorozatát.

Generál tervező: Középülettervező Zrt.
Felelős építész tervezők: Szántó Tibor, Obermayer István, Mikó László
Építész munkatársak: Újszászy Kálmán, Nagy Attila
Átadás: 1991

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow